SẢN PHẨM – PRODUCTS
rsz_h4SANYO DIGITAL CAMERArsz_h8
• Protection & Control Panel for 110/220kV SubStation

   Tủ điện điều khiển & bảo vệ cho Trạm 110/220kV

 Backup Battery – Ắc quy dự phòng

 Battery Charger – Bộ sạc Ắc quy

 Marshalling Kiosk – Tủ điện trung gian

 Compact Electricity Station – Trạm điện hợp bộ

 Load Break Switch MV Panel -  Tủ điện đóng cắt tải trung thếrsz_h2rsz_h9

 MV Ring Main Unit – Tủ điện mạch vòng trung thế

Motor Starter Panel – Tủ điện khởi động động cơ

  Excitation Control Panel for Motor / Generator

   

    Tủ điện điều khiển kích từ cho động cơ / Máy phát

 Auto Synchronizing & Load Sharing Panel

   

   Tủ điện hòa đồng bộ và chia tải tự động

 Auto Transfer Source Panel

   Tủ điện chuyển nguồn tự động
rsz_h5rsz_h3rsz_h6

 Main Switch Board Panel – Tủ điện tổng
 Distribution / Load Center Panel

   Tủ điện phân phối / Cấp tải

 Lighting Floor Panel – Tủ điện chiếu sáng tầng

 Lighting Control Panel

   Tủ điện điều khiển hệ chiếu sáng

 

 Consumer Unit – Tủ chiếu sáng tiêu thụ

 Motor Control Center (MCC) for Pump’s, HVAC’s

   Tủ điện điều khiển động cơ cho hệ   bơm, hệ điều hòa
rsz_h7rsz_h1

 Electrical Busway/Busduct

   Hệ thống thanh dẫn điện

 Cable Support System ( Ladder,Trunking ,Tray)

   Hệ thống giá đỡ ( thang cáp , máng cáp )

 Factory Automation & Process Control

   Tự động hóa sản xuất & điều khiển quá trình

• Home & Building Management System

   Hệ thống quản lý căn hộ & tòa nhàCameraCamera

 Power Quality Solution 

   Giải pháp chất lượng điện năng

 Co-generation Power System Solution

   Giải pháp hệ thống nguồn phát điện

 Maintenance Service -Dịch vụ bảo trì

rsz_10Camerarsz_9rsz_8rsz_6rsz_5rsz_4rsz_3rsz_2rsz_1tray capcl

 

 • Download General Catalogues
 • Download MV/LV Switchboard & Control Panel Catalogues
 • Download Auto Synchronizing & LS Panel Catalogues
 • Download Cable Support ( Tray, Trunking, Ladder ) Catalogues
 • Download Busway/Busduct Catalogues
 • Download Cooling System Catalogues
 • Download Battery Charger Catalogues
 • Download Enclosure Catalogues
 • Download Marshalling Kiosk Catalogues
 • Download Water Treatment System Catalogues
 • Download Water Supply and Drain System Catalogues